Profesjonalne i terminowe usługi tłumaczeniowe w zakresie wielu dziedzin dla Państwa firmy lub dla potrzeb personalnych w językach angielskim, niemieckim, czeskim oraz polskim. Stale poszerzając ramy naszej działalności oferujemy Państwu:


Tłumaczenia tekstów prawniczych

Tłumaczenia dokumentów związanych z prawem umów, nieruchomościami, prawem spadkowym, prawem rodzinnym, prawem własności intelektualnej, procedurą cywilną, prawem spółek, prawem pracy i innych dziedzin prawa, wykonywane w oparciu o wiedzę i znajomość specjalistycznej terminologii z zakresu prawa polskiego, angielskiego, amerykańskiego, niemieckiego i czeskiego.


Tłumaczenie przysięgłe

Tłumaczenie przysięgłe to przekłady dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianie obcojęzycznych odpisów takich dokumentów. Tłumaczenia takie może dokonywać tylko osoba zaufania publicznego. Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko oraz wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia, a w środku pozycję na liście tłumaczy przysięgłych.


Tłumaczenia korporacyjne i firmowe

Tłumaczenia dokumentów powiązanych ze spółką, dokumentów niezbędnych do założenia spółki, wewnętrznej i zewnętrznej korespondencji firmowej oraz korespondencji pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi, urzędami i instytucjami.


Tłumaczenie dla potrzeb personalnych

Tłumaczenie dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o pracę, tj. CV, listu motywacyjnego, zaświadczeń o dotychczasowym zatrudnieniu, referencji, itp., tłumaczenie prac magisterskich, licencjackich, recenzji, sprawozdań, raportów, listów i wielu innych teksów wedle życzenia Klienta.


Tłumaczenia medyczno-farmaceutyczne

Tłumaczenie tekstów medycznych z zachowaniem specjalistycznej terminologii, opisy zabiegów chirurgicznych, zabiegów chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej, treści zgody na przeprowadzenie zabiegów, historii choroby, wypisów ze szpitala, zaświadczeń o przeprowadzonym zabiegu, zabiegów okulistycznych (m.i.n przebiegu i wyniku zabiegu usunięcia zaćmy). Tłumaczenia etykiet leków, suplementów diety, itp.)


Tłumaczenia techniczno-przemysłowe

Tłumaczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych (Safety Data Sheet), instrukcji obsługi sprzętu, etykiet, opis techniczny maszyn używanych w przemyśle chemicznym i wiele innych. Tekst docelowy zachowuje znaki graficzne, piktogramy i inne elementy określone w rozporządzeniach odnoszących się do takich treści (mi.in. rozporządzenia REACH).


Tłumaczenia stron internetowych i ofert marketingowych

Tłumaczenie treści stron internetowych, ofert handlowo-marketingowych, ulotek, wizytówek, reklam i wielu innych.


Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne symultaniczne (w kabinach) lub konsekutywne podczas konferencji, spotkań biznesowych, rozmów kwalifikacyjnych, spotkań prywatnych i w celach personalnych, np. przy zakupie mieszkania za granicą, przygotowaniu wyjazdów zagranicznych, organizacji wyjazdów służbowych, telefonicznej rezerwacji miejsc noclegowych i gastronomicznych.


Tłumaczenia finansowe i bankowe

Tłumaczenia finansowe, bankowe i związane z rachunkowością. Tłumaczenia sprawozdań finansowych, bilansów, rachunków zysków i strat itp.


Językowe korekty tekstów w języku docelowym

Stylistyczne, językowe i gramatyczne korekty treści tekstu docelowego. Sprawdzenie lub korekta tekstu w języku docelowym pod względem stylistycznym, gramatycznym lub językowym (sprawdzenie i korekta prac licencjackich i magisterskich, sprawozdań, raportów i wielu innych dokumentów przez native speaker'a).


Tłumaczenia treści rekrutacyjnych

Tłumaczenia dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie lub przygotowaniem ofert zatrudnienia. Tłumaczenia CV, listu motywacyjnego, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencji, ofert pracy, itp.


Zamów tłumaczenie

Szybko, profesjonalnie, w rozsądnej cenie


ZAMÓW